Sunday, 21 August 2016

Selamat Datang Mahasiswa-Mahasiswi Baru

Selamat Datang dicapkan kepada 8 orang pelajar bawah tajaan KPM yang telah tiba pada 23 Ogos 2016 yang lalu.

Selamat Datang diucapkan kepada 3 orang pelajar bawah kelolaan JAIK yang telah tiba pada 21 Ogos 2016 yang lalu.Ahlein diucapkan kepada mahasiswa-mahasiswa yang baru tiba di bumi Syam.

Wednesday, 10 August 2016

Mesyuarat dengan Pelajar-pelajar Baru

Suatu sesi mesyuarat dengan pelajar-pelajar baru telah diadakan di Pejabat Agama Kedah pada 15 Ogos 2016 yang lalu.